Biblioteka

Cykliczny Konkurs Czytelniczy  

"Życie i twórczość Juliana Tuwima"  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.                      

  GRUDZIEŃ - PYTANIA

  1. Podaj imiona rodziców Juliana Tuwima.
  2. Podaj tytuł wiersza będącego debiutem literackim Juliana Tuwima.
  3. Juliana Tuwima był nie tylko poetą, lecz także tłumaczem, m.in. z języka rosyjskiego. Podaj dwa nazwiska poetów rosyjskich, których utwory tłumaczył na język polski