SKO PKOBP

Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy w Polsce program edukacji finansowej.

W naszej szkole zostało otwarte SKO - Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.

 

 

Nowe SKO to:

   • dedykowana oferta produktowa dla szkół, rad rodziców oraz praktyczna nauka obsługi konta bankowego dla uczniów poniżej 13 roku życia,
   • bezpieczny, atrakcyjny graficznie, zrozumiały dla dzieci serwis bankowości internetowej.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

   • nauczą się zarządzania finansami osobistymi
   • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
   • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
   • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

Aktualnie w programie Szkolnych Kas Oszczędności uczestniczy blisko 2000 szkół z całego kraju. W SKO oszczędza obecnie ok. 150 tysięcy dzieci, a oferta edukacyjna dociera do ponad 400 tysięcy uczniów.

SKO jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Co roku, jego uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i zmierzyć się w konkursach organizowanych przez PKO Bank Polski, których celem jest wyróżnienie szkół i nauczycieli, którzy aktywnie popularyzują idee związane z oszczędzaniem.

KONTO DLA UCZNIA

Przeznaczeniem SKO Konta dla Ucznia jest indywidualne gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6-13 lat będących członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Ucznia.

Oprocentowanie środków  5% w skali roku  do 2 500 zł,  2% od nadwyżki ponad 2 500 zł na rachunku SKO Konto dla Ucznia. Od kwoty naliczonych odsetek pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Bank nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta dla Ucznia.

SKO Konto dla Ucznia udostępnione jest w:

   • Serwisie internetowym SKO  dzieciom będącymi członkami SKO
   • Serwisie bankowości elektronicznej iPKO  uprawnionym Opiekunom SKO oraz przedstawicielom ustawowym albo opiekunom prawnym posiadającym w PKO Banku Polskim produkt z usługami bankowości elektronicznej, po złożeniu odpowiedniej dyspozycji.
   • Forma rozliczeń: bezgotówkowo z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w szkole u Opiekuna SKO lub w Oddziale Banku.

JAK ZAŁOŻYĆ SKO KONTO DLA UCZNIA?

Rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu Szkolnych Kas Oszczędności. 

W tym celu należy:

   • wypełnić  Oświadczenie,
   • podpisać je i przekazać nauczycielowi opiekującemu się SKO w szkole Twojego dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie www.sko.pkobp.pl lub u opiekuna SKO.

Opiekun SKO: Oksana Myślicka.