Wymagania
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

 

1

2

3

4

5

6

7

II

III

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

X

 X

X

RELIGIA

JĘZYK POLSKI

X

X

X

X

X

JĘZYK ANGIELSKI

X

JĘZYK NIEMIECKI

MATEMATYKA

X

X

X

X 

X

X

PRZYRODA

X

X

X

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO


X / D

X / D

PLASTYKA

X

X

MUZYKA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

X

X

ZAJĘCIA TECHNICZNE

X

X

X

X

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

FIZYKA

CHEMIA

X 

X X

BIOLOGIA

X

X

X

HISTORIA

X / D

X/D

X / D

X/ D

WOS


X / D

 X / D

GEOGRAFIA

X

X

X

INFORMATYKA

 X

X

X

X

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

X