Historia

1889 –                                Funkcjonuje tzw. ,,szkoła pokątna" (relacja najstarszych mieszkańców wsi – zapis w pierwszej kronice szkolnej).

25.V.1876 –                       Wysoka Rada Krajowa we Lwowie wydaje decyzję o założeniu publicznej szkoły filialnej w Dzianiszu.

1889 –                                Okręgowa Rada Szkolna w Nowym Targu nakazuje zwierzchności gminnej w Dzianiszu zorganizowanie szkoły. W jednym pomieszczeniu wynajętego budynku uczy się 195 uczniów. Pierwszy nauczyciel – Jan Bujas, po nim – Stanisław Bała.

1890 – 1892 –                    Budowa szkoły (jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela).

1909 –                                Rozbudowa szkoły na terenie zakupionym od Jędrzeja Pabina (szkoła posiada już dwie sale).

1918 –                                Zniesienie obowiązku nauczania języka niemieckiego.

1937 –                                Kierownikiem szkoły jest Witold Ostrowski. Starsi uczniowie oraz ich rodzice budują boisko sportowe o powierzchni 300 m. kwadratowych.

II wojna światowa –           Szkoła funkcjonuje bez zmian.

1947 –                                Kierownikiem szkoły zostaje Jadwiga z Fulińskich Tylkowa.

1954 – 1956 –                    Kierownikiem szkoły jest Marian Wind - rozbudowa szkoły, która dysponuje już pięcioma klasami, salą gimnastyczną i zapleczem gospodarczym.

1963 –                                W szkole zainstalowano telefon, a we wsi świeci pierwsza żarówka

1972 – 1991 –                    Dyrektorem szkoły jest Jan Łukasik - przebudowa dachu szkoły i uzyskanie nowych pomieszczeń, zmiana ogrzewania z piecowego na centralne.

1.IX.1991 – 31.Vll.1994 – Dyrektorem szkoły jest mgr Zofia Czuj.

1.IX.1994 –                        Dyrektorem szkoły zostaje mgr Józef Kunc - ogrodzenie terenu szkoły i wyasfaltowanie boiska.

1997 – 2000 –                     Przebudowa starej części szkoły i dobudowanie nowego skrzydła – fundator Gmina Kościelisko.

4.VI.2001 –                         Nadanie szkole imienia Kurierów Tatrzańskich.