Kadra szkolna
Stanowisko:
Nauczyciel języka angielskiego, wychowania do życia w rodzinie
Dodatkowe informacje:

Wychowawca klasy 5-SP

Język angielski w klasach: 2a, 2b, 3, 5 - SP, II, III - G

Język angielski w oddziale przedszkolnym

WDŻ - 5-SP, I, II - G