Kadra szkolna
Stanowisko:
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki
Dodatkowe informacje:

Wychowawca klasy 4-SP

Historia i społeczenstwo w klasach: 4, 5, 6 - SP

Historia w klasach: I, II, III - G

Informatyka w klasach: I, III - G

Zajęcia komputerowe: 4, 6 - SP

Wiedza o społeczeństwie w klasach: I, III - G

Doradztwo zadowowe w klasach: I, II, III G w II okresie