Kadra szkolna
Stanowisko:
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, techniki, informatyki
Dodatkowe informacje:

Wychowawca klasy 1-SP

Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1-SP

Zajęcia techniczne w klasach: 4,5,6-SP, I, II-G

Zajęcia komputerowe  w klasie 5-SP